40% تخفیف برای اتاق یکنفره و سوئیت

30% تخفیف برای اتاق دوتخته و سه تخته

اعتبار تخفیفات از اول اردیبهشت ماه تا پایان تیر ماه

سایر  پیشنهاد ویژه


تخفیفات ویژه هتل پارس مشهد
تخفیفات ویژه هتل پارس کرمان
تخفیفات ویژه هتل پارس کاروانسرای آبادان
تخفیفات ویژه شایان کیش
>